Dagsrytme

07:30

Barnehagen opnar og frukosten blir servert. Det er to vaksne på tidlegvakt. Den eine tar imot borna og foreldra i garderoben. Den andre vaksne byrjar med frukosten. Vi ynskjer at frukosten skal vere ein god start på dagen, så vi legg vekt på ei god atmosfære og ein hyggeleg samtale. Dei som ikkje skal ete frukost, leiker i nærleiken slik at dei vaksne kan væra nær alle. Born som skal ete frukost må vere i barnehagen før 08:45

Fram til 10:00 er det leik i alle rom og krokar i Regnbogen. Borna får sjølv velgje kvar dei vil vere med. På puterommet, dokkekroken, scenen. Det er ulike leikeaktivitetar på dei ulike romma. Som for eksempel togbane, høgtlesing, teikning, briomekk, duplo etc. Fram til 10:00 er alle borna i lag.

10:00

Pedagogisk kjernetid startar kl. 10:00 og varar til 14:30. No er borna samla i sine grupper. Det er ulike aktivitetar som skjer på gruppene. Nokon går på tur, nokon går ut, nokon går på målerommet eller nokon går for å bada på vassleik-rommet. Nokon gonger gjer vi ting saman alle, som på fredager når vi har «verkstads-dag». På oppslagstavla kan du sjå på vekeplanen kva ditt barn kan vere med på barnehagen.

11:30

Solskinn og Skybrot rydder, bytter bleier, går på toalettet og vasker hender, før vi set oss til bords.

12:00

Månelys og Stjerneskot rydder, går på toalettet og vasker hender.

I slike situasjonar skjer det mykje sosial og praktisk læring, gode samtaler og fint samspel. Vi vaksne prøver å leggje vekt på å gje barnet tid, individuell og positiv støtte og roser det dei får til. Nokre av gruppene kan ha ei lita samling før måltidet, mens andre vel å ta det på ei anna tid. Det kan også vere felles samling med alle.

Me prøver og at det alltid er nokon som et ute. Maten smaker ekstra godt i fri luft. Ved måltidene legg vi vekt på bordskikk. At borna sit fint, snakker med låg røyst og venter på tur. Etter mat er det nokre som er klare for å sove litt, andre kviler litt og nokon går tilbake til den aktiviteten dei var i før måltidet.

14:30

Litt påfyll i magen. Det kan vere frukt, grønsaker eller noko me har laga før på dagen. Fram til stengetid er det leik ute eller inne.

17:00

Barnehagen stengjer for dagen.